Суд Божий - Світло Премудрості Його Заповідей

Всі явища і речі пізнаються в порівнянні і судженні про них. Все існуюче має свою доцільність і призначення. Людина є вершиною і вінцем всіх творінь Божих. Наділена здібністю мислити, порівнювати, аналізувати, робити висновки, людин має можливість створювати особистий світогляд, набувати вірне пізнання існуючого. Суд – це суд-ження, а судження – це порівняння речей і явищ в їх співвідношенні. Для того, щоб мати вірне розуміння існуючого, необхідно мати критерій, мірило пізнання. Таким мірилом визначення вірного СУД-ження або пізнання є єдині незмінні, абсолютні Премудрі Божі Закони Життя – Десять Заповідей.
Читати далі
+3

Царство Боже - Царство Праведності на Землі.

Біблія відкриває розуміння Царства Божого в трьох його виразах, духовна суть яких одна.

 

1. Здійснення Царства Божого в особистості людини. коли людина усвідомлює благо єдиних Премудрих Божих Законів Життя і свідомо і добровільно підпорядковується всім його принципам. «Якщо хто не народиться згори, не може бачити Царства Божого» - це означає що якщо свідомість людини не обновиться духом Премудрості Божої Істини, і життя її не буде узгоджене з вищими духовними принципами, то така людина не може ні розуміти, ні відчувати величної сутності Царства Божого.)

«Бо Царство Боже в середині вас» (Іоан.3:3;Луки.17:21)

Читати далі
0

Сучасні релігійні «невірні управителі». Їх характерні ознаки.

Різні світові релігійні і ідеологічні системи правлінь, які не основуються на єдиних твердинях Істини Заповідей Божих і Науки Христа, не тільки не спроможні принести народам благо – всі вони ведуть людство дорогами беззаконня, гріха і смерті. Люди, остаточно втрачаючи духовність, в шаленій гонитві за земними цінностями, летять в прірву загибелі. «Погине народ Мій за те, що не має знання: тому, що знання ти відкинув, відкину й тебе, щоб не був ти для Мене священиком. А тому, що забув ти Закон свого Бога, забуду синів твоїх і Я» Ос.4:6.
Читати далі
0

Йосип - прообраз Ісуса Христа

Йосип. (Примноження, обретателя, відкривач потаємного) Цофнат-паніах <рятівник життя, або рятівник світу (єгипетське ім'я, дане Йосипу фараоном Переклад з Евріта (по А.Бейманову) додавати, виробляти, чаша, кінець, висновок, підсумок, висновок. Буквально означає «зростаючий; Йосип є символом Ізраїльського народу. Його життя (чит. Бит.37.50) показує як в спокусах і небезпеки, всупереч злій волі людей, Бог зберігав сповідників істинної Віри в найважчі періоди їх історії. життя Йосипа - улюбленого сина батька, проданого своїми братами, багато і покірно потерпілого в рабстві, багато в чому схожа з життям Ісуса Христа, в дитинстві вигнаного в Єгипет жорстокістю релігійно-політичної системи Ізраїлю.
Читати далі
+2

Духовне значення біблійної оповіді про Якова та Ісава

Два брати символізують духовне протистояння двох народів. Ісав є родоначальником ідумеян, про духовне розтління яких Бог говорить устами пророків: « І буде Єдом жахом; всякий, хто проходить мимо, жахнеться, дивлячись на всі язви його.» Єрем. 49:17 «Чи не брат Ісав Якову? каже Господь, а Я Якова полюбив, а Ісава зненавидів, і зробив його гори спустошенням, а спадок його для шакалів пустині» .Мал.1:2-3
Читати далі
0