Бог. Вірне Його розуміння

"Християнське Братство" має розуміння Бога, яке відкривається в Його імені Єгова, об'явленому в першій Його Заповіді – «Я Єгова Бог твій, Який вивів тебе з землі Єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів перед лицем Моїм.» (Исх. 20:2-17; Втор.5:6-21) Всі Біблійні імена виражають глибоку сутність їх значення.
Читати далі

Біблія - духовна її сутність.

БІБЛІЯ - це духовне викладення Премудрості Божих Задумів, Намірів, Планів, пророчих Визначень і відкриття Його єдиних Законів Життя. Біблія написана людьми, керованими Духом Святості Божої Премудрості, – тому вана називається Святим Писанням, Словом Божим. Благодать Божої Волі виражена самим Богом в Десяти Заповідях і дана людині і людству, як Відкриття. На цій основі пророки Божі провіщали долю людини і людства. Провіщали духовне становлення, гідність людини і її блаженство в виконанні Волі Божої – провіщали горе і трагедію внаслідок порушення Законів Життя. В Біблії викладені закономірності правдивого життя в Бозі і причини гріха і смерті. Святі мужі Божі, натхненні спогляданням величності гармонії світобудови Божественних творінь, виносили вірне розуміння всього існуючого.
Читати далі

Людина. Духовне становлення.

Вершиною і вінцем всіх Божих творінь є Людина. Сутність людини відкривається в сутності Самого Творця.
Тому, що Людина, як унікальне явище на землі і у всесвіті, наділена Богоподібними данностями:
1. Необмеженим розумом. (Еф.1.17-21. Иов.32.8; 33:4.)

2. Вільною волею. (Ек.7.29; Втор 30:15-19).

3. Могутнім творчим потенціалом. (Быт.2.15).
Читати далі

Від Ісуса до Христа Месії.

Ісус Христос явив Собою істинну Людину, ставши довершеним духовним образом Божим і Його досконалою подобою.
Образ – це зразок суті і сенсу. Подоба – це здійснення і явлення, яке відповідає сутності і сенсу образу,. Слово Боже говорить, що Ісус Христос є Альфа і Омега, тобто Початок і Кінець. Початок Ісуса Христа в глибинах Премудрості Задумів і Намірів Самого Творця, – в Слові-Премудрості.. Откр.21:6 Втілення цього Слова-Задуму, Слова-Премудрості здійснювали праведники від початку (від Авеля). Вони пізнавали Премудрість Задуму Божого і стверджували його в своєму житті. 
Читати далі

Заповіді - відкриття Волі Бога

Бог виявив Свою особистість через Премудрість і величність Своїх творінь, всеблагість Своєї Волі і могутність творящої Сили. Як Творець і особистість у найвищому творінні – Людині, Він виразив Свою Волю в Законі Життя.
Всеблагість Його Волі виражається в приведенні Людини до повної досконалості, до Богоподібності, явленої у Христі. «Воля Божа є освячення ваше.» (ІФес.4:3 ). Бог відкрив Свою Волю в конкретному її вираженні – в Десяти Заповідях. 
Читати далі

Воскресіння. Правдиве його розуміння,

 

  В Біблії дається два різні за значенням розуміння воскресіння. Іоан.5:28-29

Перше „воскресіння” це воскресіння в життя вічне - прозріння і підняття з духовно мертвого стану для истинного, праведного життя за духовним образом і Подобою Божою, відкритою в Ісусі Христі. (Откр.20:6)


Правдиве, Біблійне розуміння життя полягає в тому, щоб людина жила згідно духовних Законів Божої Премудрості, виражених в Десяти Заповідях у всій повноті відкритих  в  Євангельській Науці Христа – таке життя в єдності з гармонією всього Божого Творіння, відповідає Божественному призначенню   його вірного сенсу. 


Читати далі

Прихід Христа в тілі Церкви

Прихід Христа” – це процес підпорядкування людини та суспільства духовним закономірностям Волі Божої, процес закономірного, поступового духовного відродження народів Силою Духа Істини Христової Науки.
     Вся Біблійна історія духовного становлення людини після падіння Адама ділиться на два періоди. Починаючи від Авраама, коли в його особі перша людина з язичницького світу отримала відкриття розуміння Єдиного Бога. І з часу зустрічі Авраама з Первосвящеником Мелхиседеком – для народів світу почався великий духовний процес відкриття вічних Божих Істин. З відкриттям розуміння Єдиного Бога через пророків почалося духовне відкриття Людини, як „сина” Божого. (1Петра1:3-12.) 
Читати далі

Суд Божий - Світло Премудрості Його Заветов

Всі явища і речі пізнаються в порівнянні і судженні про них. Все існуюче має свою доцільність і призначення. Людина є вершиною і вінцем всіх творінь Божих. Наділена здібністю мислити, порівнювати, аналізувати, робити висновки, людин має можливість створювати особистий світогляд, набувати вірне пізнання існуючого. Суд – це суд-ження, а судження – це порівняння речей і явищ в їх співвідношенні. Для того, щоб мати вірне розуміння існуючого, необхідно мати критерій, мірило пізнання. Таким мірилом визначення вірного СУД-ження або пізнання є єдині незмінні, абсолютні Премудрі Божі Закони Життя – Десять Заповідей.
Читати далі

Царство Боже - Царство Праведності .

Біблія відкриває розуміння Царства Божого в трьох його виразах, духовна суть яких одна.

 

1. Здійснення Царства Божого в особистості людини. коли людина усвідомлює благо єдиних Премудрих Божих Законів Життя і свідомо і добровільно підпорядковується всім його принципам. «Якщо хто не народиться згори, не може бачити Царства Божого» - це означає що якщо свідомість людини не обновиться духом Премудрості Божої Істини, і життя її не буде узгоджене з вищими духовними принципами, то така людина не може ні розуміти, ні відчувати величної сутності Царства Божого.)

«Бо Царство Боже в середині вас» (Іоан.3:3;Луки.17:21)

Читати далі

Життя Вічне. Правдива його сутність.

Все створене існує, і живе за двома закономірностями Буття – духовними та матеріальними. Феномен людини полягає в тому, що вона наділена Божественними данностями: розумом, волею і творчим потенціалом. Людині дана унікальна можливість пізнавати не тільки закони матеріального світу, а пізнати Духовні Закони життя вічного, відкриті в створеній Єдиносущим Богом, величній світобудові всього існуючого. «Ось життя вічне, щоб пізнали Тебе, Єдиного Істинного Бога, і посланого Тобою Ісуса Христа.» (Иоан.17:3) Знати Єдиного Бога – це вірно пізнати і прийняти Його, як Єдину Премудру Першопричину всього сущого, пізнати і прийняти Його Волю для блага людини, виражену в Десяти Заповідях.
Читати далі

Хрещення - занурення в Слово

Біблійне розуміння «Хрещення» відкрите Іоаном Предтечею, який сказав визначальні слова: «Я хрещу вас у воді на покаяння, а Той хто йде за мною, Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем.» (Мф.3:11) Іоан прийшов в „дусі” пророка Ілії, тобто був голосом Духу всіх пророків в середовищі духовного спустошення Ізраїльського народу. Він закликав до духовного прозріння і відродження, до пізнання і покаяння. Перед приходом Месії своїм істинним свідченням пророчих передбачень Іоан підготовлював народ для сприйняття Благої Звістки Ісуса Христа. „Вода” в Біблійному розумінні означає Вчення, Науку.
Читати далі

Святий Дух - Істина.

Святість в Біблійному розумінні – це відокремлення, віддалення від всього неправдивого, гріховного, беззаконного. Дух – це внутрішній зміст, сутність явища, розуміння, ідеї. Дух Святий – це Істина. (1Иоан.5:6) Істина – це Премудрість вічних Єдиних Законів Життя. Пізнана, осягнена і діюча сила Премудрості Божих Законів Життя – є Дух Святий.
«...Отець, Слово і Дух Святий, і ці троє – одно.» (1Иоан.5:7.).
Єдність полягає в тому, що: Отець – це єдина істинна духовна Першопричина Премудрості вічних Законів Життя і існування всього сущого Слово – це Премудрість Божих Задумів і Намірів, відкритих і явлених в найдосконалішому твориві ІсусІ Христі. 
Читати далі

Сатана-диявол. Противлення Правді.

Людина наділена Богоподібними данностями: розумом, вільною волею, могутньою творчою силою. Людина поєднує в собі два начала, дві природи речей: земну і небесну , тілесну і духовну.(Рим.7:22-23;Гал.5:17;Прем.Сир.ЗЗ,14) Після завершення свого духовного становлення як Людини по Образу та Подобі Бога, вона перебувала в стані повної гармонії і духовної єдності з Мудрістю Божих Законів Життя.

Володіючи вільною волею, піддавшись спокусам плоті та свого матеріального життя (Еви), людина невдовзі весь свій розумовий, вольовий і творчий потенціал спрямувала на задоволення своїх суто земних, тілесних, душевних, тваринних запитів. Тому людина, яка живе і розвивається лише за законами тіла, пізнаючи і оволодіваючи тільки матеріальними законами світу, при відсутності духовності, доводить цей розвиток до такої міри, коли він стає руйнівним, згубним, самовбивчим і смертельним .
Читати далі