Сатана-диявол. Противлення Правді.

Людина наділена Богоподібними данностями: розумом, вільною волею, могутньою творчою силою. Людина поєднує в собі два начала, дві природи речей: земну і небесну , тілесну і духовну.(Рим.7:22-23;Гал.5:17;Прем.Сир.ЗЗ,14) Після завершення свого духовного становлення як Людини по Образу та Подобі Бога, вона перебувала в стані повної гармонії і духовної єдності з Мудрістю Божих Законів Життя.

Володіючи вільною волею, піддавшись спокусам плоті та свого матеріального життя (Еви), людина невдовзі весь свій розумовий, вольовий і творчий потенціал спрямувала на задоволення своїх суто земних, тілесних, душевних, тваринних запитів. Тому людина, яка живе і розвивається лише за законами тіла, пізнаючи і оволодіваючи тільки матеріальними законами світу, при відсутності духовності, доводить цей розвиток до такої міри, коли він стає руйнівним, згубним, самовбивчим і смертельним .
Читати далі
0