Пророчі образи книги Естер.


 


Розділ 8


 


1. «Того дня цар Артаксеркс віддав цариці Есфірі будинок Аману, ворога Іудеїв;» У той історичний період вище правління всю охоронну систему «Аману», яка відала охороною старої правлячої системи від духовного вторгнення дійсної Вери,віддає «Есфірі», в образі якої представлені Дійсні Збори благовістників і виконавців Волі Єдиного Бога. Система правління передає Дійсній Церкві Христа духовну охорону і порятунок народів миру від повного морального розкладання, від катастрофічних процесів і загибелі.


«.а Мардохей увійшов перед особі пануючи, бо Есфірь оголосила, що він для неї». Дійсна Церква в образі Есфірі своєю духовною красою і праведністю «перед лицем царя», тобто системою вищої влади, оголосила, відкрила Мудрість Волі Єдиного Бога в образі Мардохея. «.дабы нині соделалась відомою через Церкву начальствам і властям на небесах многоразличная премудрість Божія» (Еф.3:9,10)


2. «І зняв цар перстень свій, який він відняв у Аману, і віддав його Мардохею; Есфірь же поставила Мардохея доглядачем над будинком Аману».


Вища система правління, засудивши інститут насильства, віднімає всі його владні повноваження і передає їх «Мардохею, тобто свідкам Істини, кому доручено духовною освітою народу здійснювати його порятунок від гріхів беззаконня. Церква цю систему ставить «доглядачем над будинком Аману», тобто здійснювати просвітницьку місію серед тих засліплених язичницькою ідеологією, які в своєму неуцтві завжди схвалювали насильство і служили у всіх його структурах.


«І підуть багато народів і скажуть: прийдіть, і зійдемо на гору Господню і в будинок Бога Іаковльова, і Він навчить нас шляхам Своїм, і ходитимемо по дорогах Його, бо від Сиона вийде закон і слово Господньо - з Єрусалиму.


3 І буде Він судити багато народів, і викриє багато племен у віддалених країнах; і перекують вони мечі свої на орала і списи свої - на серпи; не підніме народ на народ меча, і більш не вчитимуться воювати. (Мих.4:2,3)


3. «І продовжувала Есфірь говорити перед царем і лягла до ніг його, і плакала і благала його відвернути злість Амана Вугеяніна і задум його, який він замислив проти Іудеїв».


«Злість Амана Вугеяніна» до народу дійсної Вери походить від амаликитян, украй ворожій, безбожнорелігійній, язичницькій ідеології нащадків Ісава, який за «червоні» харчі (Быт.25:30) продав духовність і постійно воює проти служителів дійсної Вери. Ненавистю до них ця злобна,войовнича ідеологія «Аману» постійно засліплювала народ, направляючи його неуцтво на знищення праведників.


Церква в образі «Есфірі» молитовний звертається до вищої влади з проханням відвернути насаджувану століттями ненависть до її народу, виконуючого Волю єдиного Бога - відвернути дієвою силою духовної освіти Світлом Істини.


4. «І простягнув цар до Есфірі золотий скіпетр; і піднялася Есфірь, і стала перед лицем пануючи, 5 і сказала: якщо паную благоугодно, і якщо я знайшла благовоління перед лицем його, і справедлива справа це перед лицем пануючи, і подобаюся я очам його..»


Прихильне відношення вищої влади до Есфірі, що представляє Церкву, дало можливість дійсній Вері повністю «стати перед лицем царя». Це означає: відкрити властям миру духовну гідність людей, що живуть згідно мудрості Істин Волі Бога, спочатку виражених в Десяти Заповідях, – відкрити, що вони є благодатними загальнолюдськими принципами. В світлі одкровень мудрості Волі Бога, вища влада вже усвідомлює жахливий стан бездуховності народів. Внаслідок цього система правління стає вже здатною побачити, визнати і сприяти розвитку духовно просвітницьким процесам в світі.


«.то хай було б написано, щоб повернені були листи за задумом Аману, сина Амадафа, Вугеяніна, писанные їм про винищування Іудеїв у всіх областях пануючи;.»


Якщо владна система вже бачить і усвідомлює причину згубного стану народів, і визнає можливістьдуховного їх відродження через всеосяжну просвітницьку діяльністю Церкви,то раніше необхідно «повернути», тобто ліквідовувати всі програмні задуми і установки насильницької ідеології, яка завжди знищувала праведників, і переслідувала їх присутність у всіх сферах, підвладних царюючій системі.


6 «бо, як я можу бачити лихо, яке спіткає народ мій, і як я можу бачити погибель рідних моїх?»


Бо в світлі пророчої Істини, бачивши жорстокі наслідки цих зловісних задумів різних релігійно політичних ідеологій, дійсна Церква, затверджена на Волі Бога, у всій облиште відкритою в Ученні Христа, не може бути спокійною і байдужою. Не може мовчати, коли переслідування Божих Свідків Істини приведе доповної духовно-етичної деградації миру;коли з середовища розбещеного миру тьми буде видалено присутність носіїв Свєта Істіни.


 


 


7. «І сказав цар Артаксеркс цариці Есфірі і Мардохею Іудеяніну: ось, я будинок Аману віддав Есфірі, і його самого повісили на дереві за те, що він накладав руку свою на Іудеїв;.»


Влада вже змогла зробити багато що з тих починів, які сприяють великим духовним перетворенням. (читай комент.Есф.7:8,10; 8:1,2)


8. «.напишите і ви про Іудеїв, що вам завгодно, від імені царя і скріплятимете царським перснем, бо листа, що написаного від імені царя і скріпляє перснем царським, не можна змінити.»


Усвідомлюючи духовно спустошений стан народу, влада в нових історичних умовах відкриває Церкви широкі можливості духовно просвітницькій діяльності. Владавідкрила Церкви можливість від імені царюючої системи «написати» свою достовірно духовну «програму» радикального перетворення миру – програму, засновану на єдиних, загальнолюдських духовних принципах, спочатку відкритих Богом в Його Заповітах – Десяти Заповідях дійсного Життя. Бо все, «написане» від імені царюючої системи до цього вже не можна вилучити, щоб цим викоренити зі свідомості народу. Різні, релігійні, ідеологічні, політичні установки, що перекручують свідомість, століттями упроваджувалися в життя народів, формуючи в них різні традиції з їх жорстокими вдачами і поняттями.


9. «І покликані були тоді царські писарі в третій місяць, тобто в місяць Сиван, в двадцять третій день його, і написано було все так, як наказав Мардохей, до Іудеїв, і до сатрапів, і областеначальникам, і правителям областей від Індії до Ефіопії, ста двадцяти семи областей, в кожну область письменами її і до кожного народу на мові його, і до Іудеїв письменами їх і на мові их.10 І написав він від імені царя Артаксеркса, і скріпляв царським перснем, і послав листи через гінців на конях, на дромадерах і мулах царських..»


Для того, щоб донести «написану» Мардохєєм «програму» духовної освіти всім предводителям і народам, які належать до різних традицій і т.з. культурам від Сходу до Заходу, з різноманітними формами їх релігійно політичних, язичницьких вірувань – покликані всі «царські» носіїінформації зі всіма їх засобами .


«Написане» звернення до народів Мардохєєм, засноване на премудрості Волі Бога, передане так, щоб його людинолюбна суть будила совість, пом'якшувала серця, освічувала розум, викликала покаяння, усувала ненависть і ворожнечу, перетворювала душу. «Написане» на такому гранично простій, духовно універсальній мові, що кожен з різних народів, що чув цю Звістку, міг сприйняти на своєму, доступному розумінню прислівнику. (Деян.2:6-12)


 


11. «.о тому, що цар дозволяє Іудеям, що знаходяться у всякому місті, зібратися і стати на захист життя своїй, винищити, убити і погубити всіх сильних в народі і в області, які у ворожнечі з ними, дітей і дружин, і маєток їх розграбувати..» (Есф.8:1-11)


Царююча система влади відкрила повну свободу таким, що «знаходиться у всякому місті», тобто врізних віруваннях (Иер.2:28). Це дозволяє зібрати свої духовні сили і стати на захист від фанатизму разных язычески збочених релігій, ідеологій матеріалістів,соціально політичних і всяких руйнівних мирських спокус. У цій духовній боротьбі Дійсній Вері відкритаможливість захищатися «мечем» Слова Божого і вражати всяке, одержимого ненавистю, сильне противлення Істині, – вражати «дітейі «дружин», тобто міфічні, фанатичні вірування і тих, хто породжує їх. Маєток їх розграбувати означає:та безліч різновидів форм культового поклоніння з їх вдачами, що розбещують, які складають т.з. культуру, – в світлі Істини відкрити їх порожнечу і нікчемність, і тим самим зруйнувати, розорити і спустошити їх.


«Бо ми, ходячи в плоті, не по плоті воинствуем. Зброї воинствования нашого не плотські, але сильні Богом на руйнування твердинь: [ними] скидається замыслыи всяке превозношение, що повстає проти пізнання Божія, і полонимо всяке подумування в слухняність Христу» (2Кор.10:3-5)


12. «.в один день по всіх областях пануючи Артаксеркса, в тринадцятий день дванадцятого місяця, тобто місяця Адара.


13. Список з цього указу віддати в кожну область, [як] закон, що оголошується для всіх народів, щоб Іудеї готові були до того дня мстити ворогам своїм».


«Написане» Мардохєєм затверджується на Істині Божих Заповідей, на яких затверджується весь закон і пророки, і як духовна «програма» дійсного життя, звернена до всіх народів.Що «скріпляє царським перснем», тобто схвалена і прийнята владою,оголошена «законом для всіх народів».


Цим «указом» відкривається новий час духовних перетворень. Народ, освічений Світлом Істини, спочатку відкритої через Мелхіседека, Аврама, Ісаака, Іакова, Мойсея Пророков, і Христа, в нових умовах вступає у велике духовне протистояння з тьмою жорстокого неуцтва. Вступає в боротьбу зі всіма силами тьми беззаконня, починаючи від примітивних і диких язичницьких окультних вірувань, і кінчаючи вишуканим неоязычеством з його модерними релігійно магічними, матеріалістами,філософськими містичними поняттями і вдачами.


14. «Гінці, що поїхали верхи на швидких конях царських, погнали скоро і поспішно, з царським велінням. Оголошений був указ і в Сузах, престольному місті.»


Історичне веління вищій владі, використовуючи царствену, чітко налагоджену систему організації, негайно доноситься всім народам, у всіхструктурах і інститутах їх правління. Добровольнноє обьединение народів в нових історичних умовах свободи – т.з. глобалізація, відкриває вельми широкі можливості використовувати всі сучасні досягнення організаційних і технічнихзасобів для швидкого розповсюдження Божого Світла Освіти у всіх сферах життя народів.


15. «І Мардохей вийшов від царя в царському одіянні яхонтового і білого кольору і у великому золотому вінці, і в мантії виссонной і пурпуровою. І місто Сузи звеселилося і зраділо».


Премудрість Волі Єдиного Бога, виражена в Десяти Заповідях і у всій облиште відкрита в Ученні Христа, представлена в образі Мардохея і визнана світовою владою загальнолюдськими, духовними цінностями – визнана для всіх народів благодатною основою дійсного Життя. Прийняте владою і «увінчане» незаперечною славою, Євангельське Учення в його бездоганній чистоті, у всій його величі і красі з'явилося для народів порятунком, і для вищої правлячої системи – веселием і радістю. Такий одягнений «царственою» владою духовно освічувати народи,«Мардохей вийшов від царя», тобто вийшов вільний і вже незалежний у всіх проявах духовної мисии серед народів.


 


 


16. «А у Іудеїв було [тоді] освітлення і радість, і веселість, і торжество».


А віддані дійсній Вері переживають радість духовного освячення і торжество Свєта Істіни.


17. «І у всякій області і у всякому місті, в [всякому] місці, куди [тільки] доходило веління пануючи і указ його, була радість у Іудеїв і веселість, бенкет і святковий день».


У всіх сферах практичного і ідеологічного життя, у всіх її організаційних системах і структурах, куди доноситься Звістка про духовну освіту, прийняту і узаконену владою, відроджується радістьторжества нового часу.


«І багато хто з народів країни зробився Іудеями, тому що напав на них страх перед Іудеями». (Есф.8:12-17)


Унаслідокпочатку величних духовних перетворень в світлі духовної освіти, народи, що загрузнули в гріхах беззаконня, побачили свій страхітливий стан. Багато хто з них усвідомив своє положення і, прийнявши Світло порятунку, стали прихильниками дійсної Вери. «Бо не той Іудей, хто [такий] по зовнішності, і не те обрізання, яке зовнішнє, на плоті; але [той] Іудей, хто внутренно [такий], і [то] обрізання, [яке] в серці, по духу, [а] не по букві: йому і похвала не від людей, але від Бога. (Рим.2:28,29)скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Страницы: 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
+1

   Система Orphus

Комментарии 1

Добавить комментарий

Оставить комментарий

оновити, якщо не видно коду