Життя Вічне. Правдива його сутність.

Все створене існує, і живе за двома закономірностями Буття – духовними та матеріальними. Феномен людини полягає в тому, що вона наділена Божественними данностями: розумом, волею і творчим потенціалом. Людині дана унікальна можливість пізнавати не тільки закони матеріального світу, а пізнати Духовні Закони життя вічного, відкриті в створеній Єдиносущим Богом, величній світобудові всього існуючого. «Ось життя вічне, щоб пізнали Тебе, Єдиного Істинного Бога, і посланого Тобою Ісуса Христа.» (Иоан.17:3) Знати Єдиного Бога – це вірно пізнати і прийняти Його, як Єдину Премудру Першопричину всього сущого, пізнати і прийняти Його Волю для блага людини, виражену в Десяти Заповідях.
Читати далі
0

Дух Святий в Біблійному розумінні

«…Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о [дарах] духовных…Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно»
Читати далі
0