Бог. Вірне Його розуміння

"Християнське Братство" має розуміння Бога, яке відкривається в Його імені Єгова, об'явленому в першій Його Заповіді – «Я Єгова Бог твій, Який вивів тебе з землі Єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів перед лицем Моїм.» (Исх. 20:2-17; Втор.5:6-21) Всі Біблійні імена виражають глибоку сутність їх значення.
Читати далі
0

Біблія - духовна сутність її буквального змісту

БІБЛІЯ - це духовне викладення Премудрості Божих Задумів, Намірів, Планів, пророчих Визначень і відкриття Його єдиних Законів Життя. Біблія написана людьми, керованими Духом Святості Божої Премудрості, – тому вана називається Святим Писанням, Словом Божим. Благодать Божої Волі виражена самим Богом в Десяти Заповідях і дана людині і людству, як Відкриття. На цій основі пророки Божі провіщали долю людини і людства. Провіщали духовне становлення, гідність людини і її блаженство в виконанні Волі Божої – провіщали горе і трагедію внаслідок порушення Законів Життя. В Біблії викладені закономірності правдивого життя в Бозі і причини гріха і смерті. Святі мужі Божі, натхненні спогляданням величності гармонії світобудови Божественних творінь, виносили вірне розуміння всього існуючого.
Читати далі
0

Людина. Її духовне становлення

Вершиною і вінцем всіх Божих творінь є Людина. Сутність людини відкривається в сутності Самого Творця.
Тому, що Людина, як унікальне явище на землі і у всесвіті, наділена Богоподібними данностями:
1. Необмеженим розумом. (Еф.1.17-21. Иов.32.8; 33:4.)

2. Вільною волею. (Ек.7.29; Втор 30:15-19).

3. Могутнім творчим потенціалом. (Быт.2.15).
Читати далі
0

Від людини Ісуса до Месії Христа

Ісус Христос явив Собою істинну Людину, ставши довершеним духовним образом Божим і Його досконалою подобою.
Образ – це зразок суті і сенсу. Подоба – це здійснення і явлення, яке відповідає сутності і сенсу образу,. Слово Боже говорить, що Ісус Христос є Альфа і Омега, тобто Початок і Кінець. Початок Ісуса Христа в глибинах Премудрості Задумів і Намірів Самого Творця, – в Слові-Премудрості.. Откр.21:6 Втілення цього Слова-Задуму, Слова-Премудрості здійснювали праведники від початку (від Авеля). Вони пізнавали Премудрість Задуму Божого і стверджували його в своєму житті. 
Читати далі
0

Заповіді - відкриття Волі Бога

Бог виявив Свою особистість через Премудрість і величність Своїх творінь, всеблагість Своєї Волі і могутність творящої Сили. Як Творець і особистість у найвищому творінні – Людині, Він виразив Свою Волю в Законі Життя.
Всеблагість Його Волі виражається в приведенні Людини до повної досконалості, до Богоподібності, явленої у Христі. «Воля Божа є освячення ваше.» (ІФес.4:3 ). Бог відкрив Свою Волю в конкретному її вираженні – в Десяти Заповідях. 
Читати далі
0

Воскресіння. Правдиве його розуміння,

В Біблії дається два різні за значенням розуміння воскресіння. Иоан.5:29
Перше „воскресіння” це воскресіння в життя вічне - прозріння і підняття з духовно мертвого стану для істинного життя за духовним образом і Подобою Божою, відкритою в Ісусі Христі. (Откр.20:6)
 
Правдиве, Біблійне розуміння життя полягає в тому, щоб людина жила згідно Законів Божої Премудрості, в єдності з гармонією всього Божого Творіння,– таке життя відповідає Божественному призначенню і його сенсу для людини.
По Біблійному вченню людське існування, яке вступає всупереч мудрості Божих законів Життя, є бездуховним і тому руйнівним. Біблія називає таке гріховне, земне, тілесне, тваринне життя станом духовної смерті.
Читати далі
0

Прихід Христа в тілі Церкви

Прихід Христа” – це процес підпорядкування людини та суспільства духовним закономірностям Волі Божої, процес закономірного, поступового духовного відродження народів Силою Духа Істини Христової Науки.
     Вся Біблійна історія духовного становлення людини після падіння Адама ділиться на два періоди. Починаючи від Авраама, коли в його особі перша людина з язичницького світу отримала відкриття розуміння Єдиного Бога. І з часу зустрічі Авраама з Первосвящеником Мелхиседеком – для народів світу почався великий духовний процес відкриття вічних Божих Істин. З відкриттям розуміння Єдиного Бога через пророків почалося духовне відкриття Людини, як „сина” Божого. (1Петра1:3-12.) 
Читати далі
0