1. Загальні положення

 "Християнське Братство" є релігійною громадою яка визнає Волю Єдиного Бога Єгови, відкриту в Десяти Заповідях, Євангельській Науці Ісуса Христа і в Образі Його життя. Община називається релігійною в розумінні значення слова "ре-лігія" як відновлення втраченого первозданного зв’язку з Богом – відновлення зв’язку з Премудрістю Його вічних Законів Життя, відкритих Людині в Десяти Заповідях.
Згідно Біблійного Вчення, ми визнаємо Єдиного Бога Отця.  Ісуса Христа визнаємо Сином Божим, який Своїх учнів і всіх, хто виконує Волю Божу називав братами. Виходячи з цього, ми називаємо Християнським Братством всіх, хто визнає і виконує Волю Єдиносущого Бога.(Мт.12:50


Згідно євангельської Науки Христа, ми добровільно не приймаємо участі у всіх урядових установах, політичних інституціях і акціях, дії яких суперечать Волі Бога – Десяти Заповідям. Не беремо участі в будь-яких діях, що обслуговують потреби насильницьких структур у всіх можливих їх проявах.. Як юридична особа, "Християнське Братство” здійснює свою діяльність, користується правами і захищає права своїх членів згідно чинного законодавства. У всьому, що не суперечить Волі Бога, Община християнського братства сумлінно підпорядковується всім законам і нормам життя; своєю участю сприяє створенню необхідних суспільству духовних і матеріальних благ.   

Єдиний Бог відкривається в величності  всіх досконалостей всеосяжної повноти Його Премудрості, в Безмежній Волі і Творящій Силі Його всесущого Духа. Все це є царственим Самовиявом Єдиного Бога. Сутність Свого імені – Ієгова, (Самоіснуючий) Бог відкриває у всеблагості Своїх Умислів, в величності Своїх Визначень і Задумів, у незмінних Законах Життя, викладених в Святому Письмі – Біблії. В першій Заповіді Бог відкриває Своє ім’я Єгова, і важністю його значенням  Бог об’являє Себе Самоіснуючим, Єдиносущим, Предвічним, Всемогутнім, Всюдисущим Богом. Відкриває Себе Єдиною Першопричиною Всього існуючого, видимого і невидимого, пізнаванного і непізнаванного.

 Найвищим Самовиявом Бога за Його духовним образом і подобою є Людина явлена в Ісусі Христі. Наділена Богоподібними даностями – необмеженим розумом, вільною волею, могутньою творчою силою, Людина є найдосконалішою з усіх творінь всього існуючого. Воля Всевишнього    відкрита в Десяти Заповідях і в Євангельській Науці Ісуса Христа,   відображають і відкривають життя Людини в вищому, духовному її прояві; відкривають призначення Людини і відношення  її до всього Сущого, до Джерела і Причини Життя – до Бога. Заповідь відкриває безпосереднє відношення людини до людини, і до суспільства у всіх їх взаєминах; проникає в глибини найскладніших проявів життя, відкриває природу тіла, душі і духа. Отож, Заповіді містять в своїй суті два найвеличніші Відкриття – відкриття любові до Бога і любові до Людини, які Христос Своїм Життям явив людству у всій повноті.(Пс.118:96; Ис.8:20; Мт.5:17-19; Рим.13:10; 2Иоан1:6).

1.2. Основою Віровизнання "Християнського Братства” і його життя є визнання буквального змісту Біблії в духовному розумінні її сутності.  Під буквальним змістом Біблії Християнська Община розуміє виклад текстів, які передають Божественну Мудрість в найпростішій, найдоступнішій, і найстислішій зрозумілій формі. Духовна сутність Біблії розуміється як внутрішнє, переносне, інакомовне, алегоричне – духовно-символічне значення її буквального змісту.

Християнське братство визнає буквальність текстів Біблії:

1) якщо їх зміст не суперечить Волі Божій – букві і духу Десяти Заповідей

2) якщо їх буквальний зміст не суперечить закономірностям Божественній природи, дійсності, доцільності і біблійній логіці буття.


Біблійні Одкровення  написані  під діянням і натхненням Святого Духа   вічних Божих Істин, і тому при її дослідженні Слово Боже саме відкриває справжню,  духовну сутність буквального значення її слів і текстів. Без такого підходу буквальне розуміння Святого Письма буде облудним, злодійним його спотворенням, явним применшенням його величного духовного значення. Довільне, позабіблійне надання текстам Святого Писання не властивого їм міфологічного, окультивного і магічного значення буде явним порушенням євангельського застереження не віднімати і не додавати до самодостатньої Премудрості Слова Божого, Святого Духа Його вічної Істини. Усяке протидіяння і всякого порушника Волі Бога Єгови Святе Писання називає «дияволом і сатаною». Иоан.6:70.

 
1.3. Згідно Біблійного віровчення Християнське Братство належить до одвічно-історичної Вселенської Церкви – Собору народу, який визнає Єдиного Бога, і Його єдину Волю, Єдину віру, Єдине Хрещення. Всі, хто споконвічно, від початку вірили і вірять в Єдиносущого Бога Єгову і неухильно виконують Його Єдину Волю, відкриту народам в твердинях Десяти Заповідей, возвеличених Наукою і життям Ісуса Христа, належать до Його єдиної Вселенської Церкви (зібрання народу Божого). Впродовж всієї історії людства серед народів завжди зберігався остаток людей, вірних Божому Слову. Вони були і є "сіллю землі" і "світлом світові», –   Церквою народу Божого. Тільки Віра в відроджуючу, воскресаючу силу Слова Божого, відкритого в Десяти Заповідях, втілених в Ісусі Христі і в Його Євангелії, беззастережне прийняття і виконання їх, відкриває в людині сина Божого, правовірного християнина, який праведним життям і свідченням Істини по правді славить свого Творця.

"Християнська Община” розуміє і визнає хрещення так, як це слово відповідає справжньому, Євангельському його значенню, яке в перекладі означає занурення, заглиблення, поринання, в "воду” науки Ісуса Христа і сповнення відроджуючою силою святого Духа Істини. Покаяння є визнання своїх гріхів перед Богом. Омиття від гріховного минулого здійснюється прийняттям, заглибленням, поринанням в величний Світ Слова Божого, виконанням Волі Божої,  відкритої в Ісусі Христі, Його пророках і апостолах.

 

Правдиве хрещення відповідно Святого Письма є духовним процесом. Занурення, заглиблення і поринання в спасаючи Слово Божої Істини – це вмирання для гріха і одночасне відродження для праведності, народження згори – з духовних висот святині Божої Правди; народження для Царства Божого – царства праведності, миру і радості в Святому Дусі. Хрещення Духом Святим і вогнем – це прийняття і втілення образу  Ісуса Христа в особистому житті. Святий Дух Його Істини відроджує, освячує, і запалює людину діючою силою палаючої в ній Божої Любові. Таке Іоанове хрещення «Водою» і Ісусове хрещення Духом Святим і «Вогнем» є єдиним хрещенням і необхідною умовою виконання Волі Божої.


Дух Святий є Істина, і діюча в людині сила Істини є силою Святого Духа в ній. (Иоан.14:17; 17:17-19) Всякі інші розуміння хрещення, пов’язані з різними ритуалами, обрядами, таїнствами і усякими зовнішніми формами вважаємо не євангельськими. 

"Християнське Братство" визнає і свідкує другий Прихід Христа в тих святих Його, які складають духовне «Тіло» Церкви Його. 2Фес.1:10. Свідченням і неухильним виконанням Волі Божої вони наближують здійснення, утвердження і торжество Царства Божого на землі, – царства праведності, миру і радості у Святому Дусі. Правдиве свідчення приходу Царства Божого є свідчення Істини Волі Божої, відкритої Ним в Десяти Заповідях, втіленої в Ісусі Христі і відкритої в Його Євангелії для виконання кожним, хто приходить до Бога.

      Історія гріховної системи світу вичерпує останній, найбільш небезпечний і згубний потенціал своїх можливостей. Неминуче і швидко наближається до останнього розпаду і занепаду. Таким чином, "стара земля" – стара матеріалістська  система з її беззаконням, і "старе небо" – сфера безбожних ідеологій і релігій минуть. Остаточно зруйнуються, обтяжені смертельним тягарем їх беззаконня. Стара система світо правителів  ганебно завершується, згортається, як прочитаний "книжковий сувій".(Ис.34:4) Найінтенсивніші процеси сучасності суто матеріалістичного характеру непомірно ускладнили світову безбожну систему у  всіх його гріховних проявах. Неприйняття і порушення Божих Законів Життя в таких складних умовах катастрофічно швидко повертається величезними бідами, духовно-моральними і фізичними втратами і трагедіями. В цій нестримно бурхливій діяльності повністю оголюється і виявляється жалюгідний образ сучасної людини без Бога, "відкривається людина гріха, син загибелі".(2Фес.2:3) Людство підходить до неминучого вибору – загибелі або життя. Самознищення на безбожних дорогах зла, або негайна зупинка, пошук і навернення «блудного сина» на Дорогу Життя. В такому безвихідному стані народи неминуче звернуться до Бога, до Істини Вічних Його Законів, правдивими свідками і носіями яких була і є первозданна Церква – остаток Божого народу. Вірні поклонники в Дусі Істини будуть визнані і покликані до вселенської справи духовного відродження народів, відновлення втраченого зв’язку з Богом, з Його Вічними Законами Життя. Духом Премудрості Христа в них, вони будуть свідчити і здійснювати величний Прихід Його Царства духовної влади серед народів, будуть здійснювати владу Божої Премудрості, Правди і Любові в серцях людей на землі. Таким чином в духовному тілі Церкви Христос прийде на Землю і явиться дивним у всіх святих Його(2.Сол.1:10; Еф.1:22-23; Фил.1:10

 

1.4. Члени "Християнськоко Братства” називаються християнами і по відношенню до себе крім назви "християнин" ніякого іншого звернення і назви не приймають. Ми з повагою і любов’ю відносимось до людей, які належать до різних конфесій.  Ми вважаємо, що всяку вибрану назву потрібно по-справжньому виправдати перед Богом і людьми.

 

Правдиві Християни перебувають між собою в дусі Любові; визнають Волю Єдиного Бога і таким чином являють справжнє всесвітнє християнське братство. Такі християни об'єднані Богом для величної справи свідчення і установлення Його Царства в кожній людині і на Землі. Можна називатися найпривабливішими і "переконливими" назвами, але ніколи не бути такими насправді, якщо не визнавати і не виконувати Його Заповідей, про що свідчить сумна історія дійсності.(Мт.7:20-23) Правдиві послідовники Христа,  яких вперше почали називати християнами, вірно славили Бога,  поклонялися Йому в Дусі Правди,  належали до Його Єдиної Вселенської Церкви, до Вселенського Собору правдивих служителів від початку. Всі вони були і є «хрещені» (1Кор.10:2) в "водах" Божої, Христової Науки, – «хрещені» Духом і Вогнем  святого животворного Слова Істини Бога Ієгови. Всі вони очікують Його "другий прихід", свідкують велич правдивого значення імені Бога – Ієгова. Назва "християнин" вміщує, або зосереджує всі духовно-моральні якості, які повинні відображати віру і вчинки правдивого послідовника Христа. Прийняттям цієї назви ми усвідомлюємо повноту відповідальності за славу Його Імені. 

 

1.5. Християнське Братство має виклад основ розуміння Святого Письма в "Біблійному Віровченні”. Ми глибоко переконані, що багато з існуючих християнських конфесій при всій своїй зовнішній привабливості, їх релігійний світогляд і розуміння визначаються суперечливими містифікованими догмами,  які ґрунтуються на буквалістському фундаменталізмі, і часто далеко не узгоджуються з духовним Біблійним віровченням – з Духом Христової науки.

 

Переважаючий буквалізм їх доктрин суперечить Духу Науки Святого Писання, применшує і підриває довіру у багатьох людей до великого справжнього. духовного значення Слова Божого. "Християнському Братству" відкривається розуміння Біблії в дослідженні духовного її само відкриття, і в тій необхідності, яка потрібна для духовного зростання і для вірного свідчення Премудрості Волі Божої серед людей нашого часу. Ознайомлення з викладом основ розуміння Святого Письма дає чітку уяву про переконання , віровизнання і цілеспрямованість життєдіяльності нашого Братства, відкриває причини, по яких заперечуються існуючі спотворення розуміння Біблії. "Християнське Братство "  вітає   ініціативи, спрямовані на об'єднання практичних зусиль в виконанні Волі Божої і наближенні Його Царства всіма людьми доброї волі, незалежно від їх конфесійної приналежності.

 скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно
0
-->