Хрещення - занурення в Слово

Біблійне розуміння «Хрещення» відкрите Іоаном Предтечею, який сказав визначальні слова: «Я хрещу вас у воді на покаяння, а Той хто йде за мною, Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем.» (Мф.3:11) Іоан прийшов в „дусі” пророка Ілії, тобто був голосом Духу всіх пророків в середовищі духовного спустошення Ізраїльського народу. Він закликав до духовного прозріння і відродження, до пізнання і покаяння. Перед приходом Месії своїм істинним свідченням пророчих передбачень Іоан підготовлював народ для сприйняття Благої Звістки Ісуса Христа. „Вода” в Біблійному розумінні означає Вчення, Науку.
Читати далі
0

Святий Дух - Істина.

Святість в Біблійному розумінні – це відокремлення, віддалення від всього неправдивого, гріховного, беззаконного. Дух – це внутрішній зміст, сутність явища, розуміння, ідеї. Дух Святий – це Істина. (1Иоан.5:6) Істина – це Премудрість вічних Єдиних Законів Життя. Пізнана, осягнена і діюча сила Премудрості Божих Законів Життя – є Дух Святий.
«...Отець, Слово і Дух Святий, і ці троє – одно.» (1Иоан.5:7.).
Єдність полягає в тому, що: Отець – це єдина істинна духовна Першопричина Премудрості вічних Законів Життя і існування всього сущого Слово – це Премудрість Божих Задумів і Намірів, відкритих і явлених в найдосконалішому твориві ІсусІ Христі. 
Читати далі
0

Сатана-диявол. Противлення Правді.

Людина наділена Богоподібними данностями: розумом, вільною волею, могутньою творчою силою. Людина поєднує в собі два начала, дві природи речей: земну і небесну , тілесну і духовну.(Рим.7:22-23;Гал.5:17;Прем.Сир.ЗЗ,14) Після завершення свого духовного становлення як Людини по Образу та Подобі Бога, вона перебувала в стані повної гармонії і духовної єдності з Мудрістю Божих Законів Життя.

Володіючи вільною волею, піддавшись спокусам плоті та свого матеріального життя (Еви), людина невдовзі весь свій розумовий, вольовий і творчий потенціал спрямувала на задоволення своїх суто земних, тілесних, душевних, тваринних запитів. Тому людина, яка живе і розвивається лише за законами тіла, пізнаючи і оволодіваючи тільки матеріальними законами світу, при відсутності духовності, доводить цей розвиток до такої міри, коли він стає руйнівним, згубним, самовбивчим і смертельним .
Читати далі
0